Zwolnienie z podatku Belki- przywilej IKM

5/5 - (3 votes)

Indywidualne Konta Mieszkaniowe mają przynieść ich posiadaczom szereg profitów. Jednym z wymienianych jest zwolnienie z podatku Belki. To dosyć znane zobowiązanie, o którym można usłyszeć szczególnie przy zakładaniu lokat czy kont oszczędnościowych. Do tej pory zwolnione z niego były tylko Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), zgodnie z zapowiedziami przywilej ten ma objąć również IKM (ale tylko do pewnej kwoty oszczędności). O pozostałych korzyściach związanych z Indywidualnymi Kontami Mieszkaniowymi pisaliśmy tutaj.

Jakie rodzaje zysków objęte są podatkiem Belki?

Podatek od zysków kapitałowych nazywany jest od nazwiska byłego ministra finansów podatkiem Belki. To właśnie on w roku 2001 roku wprowadził obowiązek odprowadzania części zysku do budżetu państwa. Pieniądze zarobione na lokatach, obligacjach, akcjach, dywidendach, funduszach inwestycyjnych i instrumentach pochodnych pomniejszane są o 19% i ta ich część oddawana jest do państwa. Każda osoba, która kiedykolwiek korzystała z powyższych instrumentów z pewnością zetknęła się z podatkiem Belki, choć na przykład na lokatach odciągany on jest automatycznie przez bank i deponent nie musi martwić się jego opłacaniem.

Uszczelnienie przepisów podatkowych

Do roku 2012 bardzo popularne było unikanie podatku Belki poprzez między innymi lokaty jednodniowe (tak zwane lokaty antybelkowe). Zapisy Ordynacji Podatkowej w tamtych latach mówiły bowiem, że podstawa opodatkowania, kwoty podatków, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenie dla płatników i inkasentów zaokrągla się dla końcówek równych i wyższych od 50 groszy do pełnych złotych, natomiast poniżej 50 groszy pomija się. W praktyce osiągnięcie zysku poniżej 2,50 zł wiązało się z brakiem konieczności opłacenia podatku Belki. Uszczelnienie zapisów zakończyło ten proceder. Obecnie nie jest możliwe stosowanie takiej polityki, co więcej inwestując pieniądze należy sprawdzić, czy podatek od zysków kapitałowych nie pochłonie całości dochodów. Po roku 2012 wszystkie zyski zaokrągla się w górę do pełnych groszy.

Zwolnienia z podatku Belki- profit dla posiadaczy IKM

Do tej pory zwolnione z podatku Belki były jedynie IKE i to tylko wtedy, gdy spełnione były warunki dotyczące wypłat środków oraz wysokości wpłat. W tym przypadku zwolnienie obowiązuje środki wypłacone dopiero po 60 roku życia oszczędzającego oraz gdy wysokość rocznych wpłat nie będzie wyższa od narzuconych norm.

Jak obliczyć podatek?

Podatek Belki liczony jest tylko od uzyskanego zysku a nie od całości zgromadzonych oszczędności. Wpłacając na konto 10 000 zł, przy oprocentowaniu 5% uzyskamy 500 zł, jest to kwota brutto. Od niej należy jeszcze odliczyć 19% podatku, czyli pomnożyć 500 zł przez 0,19. Z takiego działania uzyskamy 95 zł. Nasz zysk wyniesie wobec tego 500 zł- 95 zł. Rzeczywiście zarobimy 405 zł. Od lokat bankowych i kont oszczędnościowych podatek wylicza i odciąga bank. Dzięki temu nie ma konieczności rozliczania się z uzyskanego dochodu w zeznaniu rocznym. Gdy przychód dotyczy inwestycji na giełdzie konieczne jest złożenie deklaracji PIT-38.

W przypadku dochodów ze środków umieszczonych w banku podatek Belki obliczany i odciągany jest przy każdej kapitalizacji odsetek. Dlatego częstsza kapitalizacja czasami może okazać się niekorzystna.

Podatek Belki a IKM

Zwolnienie z podatku Belki daje wobec tego Indywidualnym Kontom Mieszkaniowym znaczną przewagę nad lokatami czy kontami oszczędnościowymi. Zysk, który z nich uzyskamy będzie wartością netto bez konieczności regulowania podatku. Dla osób gromadzących środki w celu oszczędzania na mieszkanie to atrakcyjna opcja.

6 komentarzy w “Zwolnienie z podatku Belki- przywilej IKM

    1. Nie dość, że lokaty mają taki słaby procent, to jeszcze trzeba od tego podatek odprowadzić. Gdyby to były jakieś wielkie kwoty to byłoby to dla mnie zrozumiałe, ale w przypadku tak symbolicznych zysków…

    2. curz za delikatne określenie. powinno się pisać złodziejski. ile możemy płacić za to że lokujemy środki w banku???? jak bank udziela nam kredytu to jakoś nie musi nam oddawać czesci zysku!!!! zwykłe rzerowanie na biednych i słabych. dlatego igdy lokaty mieć niebęde.

  1. Pamiętam jeszcze czasy, gdy dało się obejść podatek Belki. Wystarczyło korzystać z lokat jednodniowych. Teraz tak uszczelnili przepisy, że nie jest to możliwe. W dodatku zyski z lokat są coraz mniejsze i ich zakładanie jest nieopłacalne. Rozwiązania, jakie niosą ze sobą IKM wydają się atrakcyjne. Jednak z optymizmem lepiej poczekać do uchwalenia ustawy.

    1. jak już to oszustwo. chcesz nie chcesz, do budżetu muszą wpływać środki, żeby było na szkoły, drogi itp. powinieneś trochę się dokształcić a nie tylko krytykować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *