Indywidualne Konta Mieszkaniowe to jeden z trzech filarów Narodowego Programu Mieszkaniowego. Będą one polegać na premiowaniu regularnych oszczędności przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

Czym są Indywidualne Konta Mieszkaniowe?
Indywidualne Konto Mieszkaniowe, to nowy rządowy program mający na celu zwiększenie możliwości zakupienia własnego „M”. IKM będzie zwolnione z podatku Belki.
Kto będzie mógł skorzystać z IKM?
Każdy, kto postanowi oszczędzać na cel mieszkaniowy. Do dopłat uprawnione będą natomiast rodziny z dziećmi, młode osoby, kupujące pierwszą nieruchomość oraz osoby w trudnej sytuacji życiowej.
Na co będzie można wykorzystać środki?
Pieniądze z IKM przeznaczyć będzie można na budowę domu, kupno mieszkania, domu lub działki budowlanej, wykup udziałów w spółdzielni mieszkaniowej albo wkład własny w TBS.

IKM Indywidualne Konta Mieszkaniowe – co warto o nich wiedzieć?

Na czym polegają IKM?

Pieniądze, które Polacy, bez względu na poziom osiąganych przez nich dochodów, będą mogli oszczędzać na Indywidualnych Kontach Mieszkaniowych można będzie przeznaczyć na zakup mieszkania, budowę domu, remont lub prace wykończeniowe. Możliwym może być też przeznaczenie ich na wkład własny przy zakupie nieruchomości. Tak przynajmniej brzmią zapowiedzi.

Jakie warunki oferują IKM?

Za regularne gromadzenie oszczędności na koncie uczestnicy programu Mieszkanie Plus otrzymywać będą premie. Ponadto, dla osób spełniających określone kryteria rodzinne i dochodowe ma być przewidziane dodatkowe wsparcie. Możliwe są także specjalne preferencje w zakresie otrzymywanych premii dla rodzin z dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością. Jest to związane z programem partii rządowej „Za życiem”, wspierającym wychowanie dzieci niepełnosprawnych.

Brak podatku Belki

Gromadzone oszczędności nie będą objęte podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych, czyli tzw. „podatkiem Belki”. A jest to aż 19% od zgromadzonych środków. Zapewne będą jednak wprowadzone ograniczenia dotyczące maksymalnej stawki oszczędzania oraz wysokości premii. Wedle zapowiedzi wiceministra MiB Kazimierza Smolińskiego, minimalnego progu oszczędności najprawdopodobniej nie będzie. Wprowadzone zostaną za to regulacje na temat najkrótszego okresu oszczędzania. Ma on wynieść pięć lat, po których będzie można wypłacić zgromadzone oszczędności wraz z przysługującą rządową premią.

Ile pieniędzy będzie w programie IKM

Obecnie trwają rozmowy w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa na temat parametrów, w tym finansowych, proponowanych rozwiązań oraz skutków, jakie wywrze program mieszkaniowy. Nie można więc mówić o konkretnej wysokości premii, która będzie przysługiwała za zaoszczędzenie określonej sumy pieniężnej.
Całkowite środki, które zostaną przeznaczone w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego na premie za regularne oszczędzanie wynieść mają ok. 200 mln zł w 2019 r., 400 mln zł w 2020 r., 600 mln zł w 2021 r., 800 mln zł w 2022 r. oraz 1 mld zł od 2023 r. wzwyż. Ma to być więc stale wzrastająca kwota.

Jaka przyszłość przed IKM-ami?

Indywidualne Konta Mieszkaniowe mają całkiem spory potencjał na efektywne wsparcie ludzi marzących o własnych czterech kątach. Będą oni mogli najpierw wynajmować budowane na państwowej ziemi mieszkania, a później przejmować je na własność. O ile wykażą się oszczędnością. Przyszłość pokaże, ile pieniędzy otrzymają konkretne rodziny i jak bardzo pomoc państwowa wpłynie na rynkowe ceny mieszkań. Zarówno tych wynajmowanych, jak i sprzedawanych.

Na czym polegają IKM

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zakłada, że ustawa o Indywidualnych Kontach Mieszkaniowych wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r. Pod obrady rządowe projekt ustawy ma trafić w połowie 2017 r. Przedstawiciele rządu chcieliby, żeby pierwsi chętni mogli zakładać specjalne konta oszczędnościowe już od początków roku 2018. Wsparcie dla oszczędzania na cele mieszkaniowe w połączeniu z rynkowym budownictwem mieszkaniowym tanich lokali na wynajem oraz dofinansowanie budownictwa społecznego czynszowego ma wedle założeń pomóc tym osobom, których na ten moment nie stać na wykup mieszkania na zasadach rynkowych.
Dofinansowanie z budżetu państwa ruszy jednak dopiero w 2019 r., co ma związek z wygasającym wtedy programem Mieszkanie dla Młodych. Rezerwa środków budżetowych, która dotychczas była przeznaczana na ten program zostanie odblokowana z początkiem roku 2019.

Aktualności

Decydując się na kredyt hipoteczny, chcemy, aby jego całkowite koszty były jak najniższe. Jednak czasem trudno jest wybrać ofertę. Jak na przykład ustalić, co będzie...

Zakup mieszkania to ważna decyzja finansowa w życiu większości osób. Już na samym początku stajemy przed wyborem, czy lepiej jest kupić nieruchomość z rynku...

Zastanawiasz się, czy warto kupić mieszkanie w 2019 roku? Jakie są ceny mieszkań? Czy ich ceny nadal będą rosły? Kiedy ceny zaczną spadać? Zapraszamy do...

Więcej aktualności...

Indywidualne konta mieszkaniowe – najważniejsze informacje i warunki

Indywidualne Konta Mieszkaniowe są jednym z trzech filarów Mieszkania Plus. To nowy, rządowy program mający na celu wspieranie systematycznego oszczędzania na mieszkanie. Jego głównym zadaniem ma być zwiększenie dostępności mieszkań i poprawa ich stanu technicznego poprzez pomoc w zgromadzeniu środków, niezbędnych do realizacji celów mieszkaniowych. Indywidualne Konta Mieszkaniowe mają dać szansę Polakom na zakup własnego „M”. Nawet tym, którzy dla banków nie mają zdolności kredytowej. Ustawa odnośnie IKM trafi pod obrady w II połowie 2017 roku. Jednak już w chwili obecnej znane są wstępne założenia. Warunki Indywidualnych Kont Mieszkaniowych wyglądają zachęcająco, być może powtórzą one sukces ich poprzednika – Mieszkania dla Młodych.

Dla kogo IKM?

Według założeń, każda osoba chcąca oszczędzać na cele mieszkaniowe będzie mogła skorzystać z programu IKM. Nie są przewidywane tutaj limity dochodowe, czy wiekowe. Do dopłat od państwa uprawnione zostaną jedynie osoby spełniające określone kryteria. Możliwe jest, że wysokość premii będzie zależeć na przykład od liczby wychowywanych dzieci. Najprawdopodobniej będą to rodziny z potomstwem, osoby młode, kupujące swoją pierwszą nieruchomość oraz osoby w trudnej sytuacji życiowej. Każdy oszczędzający będzie mógł mieć tylko jedno konto w czasie trwania programu.

Ranking Indywidualnych Kont Mieszkaniowych

Indywidualne Konta Mieszkaniowe będzie można zakładać jedynie w instytucjach ustawowo upoważnionych do gromadzenia depozytów, czyli bankach i SKOK-ach, które przystąpiły do programu. O wysokości oprocentowania Indywidualnych Kont Mieszkaniowych mają decydować instytucje finansowe, w których będą one zakładane. Ranking IKM jest w przygotowaniu. Więcej o instytucjach, które planują udział w programie można przeczytać tu: banki i SKOK-i.

Co to jest IKM?

IKM to specjalne konta, na których będzie można oszczędzać na szeroko rozumiane cele mieszkaniowe. Mają być one zachętą dla osób fizycznych, do poprawy ich sytuacji lokalowej. Konta będą zwolnione z 19% podatku od zysków kapitałowych, czyli tak zwanego podatku Belki, jednak tylko do określonej w ustawie wysokości. Rachunki będą oprocentowane, a osoby spełniające wyznaczone kryteria otrzymają również dopłaty od państwa, nie wiadomo jeszcze jakiej wysokości. Mogą być one zróżnicowane i zależeć od takich czynników, jak liczba wychowywanych dzieci czy dochód.

Jak ma działać IKM?

Minimalny czas oszczędzania ma wynosić 5 lat, maksymalny nie będzie ograniczony. Czasami mogą być przewidywane wyjątki, gdy przykładowo wydatki na realizację budowy są rozciągnięte w czasie. Zgromadzone środki będzie można prawdopodobnie przeznaczyć na:

uzyskanie własności mieszkania lub domu jednorodzinnego, poprzez:

  • kupno działki budowlanej pod budowę domu jednorodzinnego,
  • kupno domu lub mieszkania na rynku wtórnym bądź pierwotnym,
  • wykup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • budowa domu jednorodzinnego przez oszczędzającego lub za pośrednictwem inwestora zastępczego,
  • opłacenie wkładu własnego przy kredytach na zakup/budowę mieszkania lub domu jednorodzinnego;

uzyskanie samodzielnego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na wynajem lub spółdzielczego lokatorskiego:

  • wkład mieszkaniowy na uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • wpłata partycypacji potrzebnej do uzyskania lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego;

poprawę dotychczasowego standardu domu lub mieszkania, w tym:

  • przebudowa, rozbudowa, nadbudowa,
  • wykończenie, remont, modernizacja.

Po upływie minimalnego okresu oszczędzania będzie można wypłacić całość lub część środków zgromadzonych na Indywidualnym Koncie Mieszkaniowym. Jeżeli w czasie trwania umowy z bankiem lub SKOK-iem zostaną podniesione opłaty z tytułu prowadzenia IKM lub obniżeniu ulegnie roczna stopa oprocentowania gromadzonych oszczędności, będzie można przenieść nieodpłatnie konto razem ze środkami do innej instytucji finansowej. Zasada ta obowiązywać będzie również w sytuacji, kiedy upłynęło 12 miesięcy od pierwszej wpłaty lub ostatniego przeniesienia IKM.

Jeżeli środki z IKM zostaną wydane niezgodnie z ich przeznaczeniem, oszczędzający jest zobowiązany zwrócić uzyskane wsparcie publiczne.