Indywidualne Konta Mieszkaniowe – ustawa IKM w przygotowaniu

Indywidualne Konta Mieszkaniowe – ustawa IKM w przygotowaniu
5 (100%) 7 votes

Prace nad ostatecznym kształtem Indywidualnych Kont Mieszkaniowych nadal trwają. Zobaczmy, jakie zapisy mogą pojawić się w ustawie o IKM.
Wedle założeń, ma ona wejść w życie już 1 stycznia 2018 r., zaś realnie odczujemy jej zapisy, gdy zakończy się program Mieszkanie dla Młodych. Środki z rezerwy budżetowej przeznaczane do tej pory na ten program będą od tego czasu finansować IKM-y.
Przypomnijmy, że Indywidualne Konta Mieszkaniowe są jednym z filarów programu Mieszkanie Plus.

Unikniemy podatku Belki, zyskamy rządową premię – ustawa IKM

Po pierwsze, gromadzenie środków pieniężnych z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe ma nie być objęte tzw. podatkiem Belki. Jest to aż 19-procentowa opłata na rzecz państwa z tytułu osiągania zysków kapitałowych. Gromadząc pieniądze na IKM-ie, będziemy bogatsi o te środki.

Po drugie, państwo doceni naszą umiejętność regularnego oszczędzania. Nie zostanie tutaj prawdopodobnie określona dolna granica premiowanych oszczędności, lecz wiadomo, że 5 lat gromadzenia środków z przeznaczeniem ich na cele mieszkaniowe zaowocuje dopłatą pieniężną.

Z czasem powinniśmy poznać dokładną wysokość wsparcia. Wiadomo jedynie, że pula państwowych pieniędzy na ten cel wynieść w roku 2018 ma 200 mln zł i co roku będzie większa o 200 mln zł, osiągając poziom 1 mld zł w 2023 r.

Brak minimalnych limitów oszczędzania

Po trzecie, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, pracujący nad ostatecznym kształtem ustawy, zapowiadają, że toczone są rozmowy na temat ewentualnego ustanowienia maksymalnych wartości: limitu premiowanych oszczędności i wysokości państwowej premii. Ten wymóg będzie spowodowany czwartym punktem. A mówi on o…

…możliwości oszczędzania na IKM-ach przez każdą osobę, niezależnie od osiąganych przez nią dochodów. Rząd jednak wskazuje na potrzebę stworzenia progów dochodowych.

Po piąte wreszcie, na dodatkową premię liczyć będą zapewne mogły rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi, co będzie niejako rozszerzeniem rządowego programu „Za życiem”.

Zgromadzone oszczędności przeznaczymy na…

Tutaj twórcy Indywidualnych Kont Mieszkaniowych wykazują się daleko posuniętą elastycznością. Zgromadzone oszczędności wraz z premią będzie można przeznaczyć zarówno na budowę domu, zakup mieszkania czy działki budowlanej, zgromadzenie wkładu własnego do kredytu mieszkaniowego czy zwykłe wydatki związane z przeprowadzeniem remontu mieszkania lub pracami wykończeniowymi.

Obecnie analizowane są możliwe skutki wprowadzenia tego typu rozwiązania. Możemy się domyślać po już formułowanych zapowiedziach, że będzie ono uzupełnieniem innych filarów programu Mieszkanie Plus. Tak można chociażby zinterpretować brak minimalnej wysokości oszczędności, co pozwoli skorzystać z państwowych dopłat jak najszerszej grupie ludzi. Sprawą otwartą pozostaje jednak wysokość premii, które otrzymamy od państwa. Poznamy ją najwcześniej w połowie tego roku. Uzbrójmy się zatem w cierpliwość i nasłuchujmy wieści płynących z Ministerstwa Budownictwa i Infrastruktury.