Mieszkanie na Start – co trzeba wiedzieć o programie?

5/5 - (1 vote)

Jeden z głównych programów wsparcia obecnego rządu – Mieszkanie na Start zaczyna wreszcie nabierać realnych kształtów. Niebawem ma on zastąpić dobrze znany program Mieszkanie dla Młodych. Zanim tak się jednak stanie, warto poznać główne założenia projektu, gdyż różni się on od swojego poprzednika. Na czym zatem polega Mieszkanie na Start? Kto będzie mógł z niego skorzystać? Zapraszamy do lektury.

Na czym polega Mieszkanie na Start?

Mieszkanie na Start opiera się na dofinansowaniach do czynszów dla osób, które jako pierwsze wynajmą nowo powstałe bądź odnowione mieszkania. Nie chodzi jednak o jakiekolwiek lokale – dotyczy to tylko tych inwestycji, które w ramach projektu Mieszkanie na Start będą realizować prywatni wykonawcy we współpracy z lokalnymi samorządami. Celem projektu nie będzie inwestowanie rządowych środków w rozwój infrastruktury mieszkaniowej, lecz jedynie pobudzanie rynku wynajmów. Oznacza to, że Ci, którzy mają nadzieję na dojście do własności srodze się zawiodą – mieszkania, według obecnych ustaleń, pozostaną w rękach inwestorów.

Kto może skorzystać z Mieszkania na Start?

Program jest skierowany do tej części społeczeństwa, której nie stać na samodzielny zakup mieszkania, a której dochody są zbyt wysokie by ubiegać się o mieszkanie komunalne. Według ustaleń rządu, w podobnej sytuacji może być nawet 40 procent Polaków. Głównym kryterium decydującym o możliwości udziału w programie będzie zatem dochód. W zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym, ustalono kilka progów dochodowych:

 • dla singla – 2 562,91 zł netto,
 • dla dwóch osób – 3 844,36 zł netto,
 • dla trzech osób – 5 125,81 zł netto,
 • dla czterech osób – 6 40727 zł netto,
 • dla pięciu osób – 7 688,72 zł netto,
 • dla sześciu osób – 8 970,17 zł netto.

Warunki udziału w programie Mieszkanie na Start

Oprócz kryterium dochodowego, ustawodawca określił jeszcze kilka warunków, które w ramach projektu Mieszkanie na Start powinien spełniać potencjalny najemca:

 • powinien być osobą fizyczną,
 • powinien posiadać obywatelstwo polskie i zamieszkiwać na terenie kraju, a w przypadku cudzoziemców posiadać prawo pobytu na terytorium Polski (lub spełniać inne warunki wyszczególnione w ustawie),
 • nie może być właścicielem bądź współwłaścicielem lokalu mieszkalnego, takiego jak dom jednorodzinny bądź mieszkanie, jeśli po zniesieniu współwłasności jego udział wyniósłby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
 • nie może być osobą, której przysługuje częściowe lub całościowe spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu, którego przedmiotem jest dom jednorodzinny bądź lokal mieszkalny.

Kluczowe jest również posiadanie płynności finansowej umożliwiającej terminowe regulowanie czynszu.

Główne założenia projektu Mieszkanie na Start

Program zakłada, że maksymalny okres przez jaki będzie można pobierać dopłaty będzie wynosił aż 15 lat. Przez ten czas, prawo do otrzymywania wsparcia będzie co roku weryfikowane przez gminę. Każda zmiana warunków socjalnych, np. urodzenie dziecka czy przekroczenie kryterium dochodowego będzie miało wpływ na pobieranie dopłat. Jeśli zostaną wstrzymane z powodu nie spełnianiu warunków, po odzyskaniu prawa do pobierania świadczenia, będzie można ubiegać się o jego wznowienie. Należy jednak pamiętać, że łączny czas korzystania z dopłat nie może przekroczyć 15 lat.

Decydujący głos w przyznaniu świadczenia będą miały gminy. Kierując się lokalną sytuacją społeczno-mieszkaniową będą ustalały kryteria pierwszeństwa w przyznawaniu dopłat dla osób, które spełnią wstępne warunki. Na dodatkowe punkty będą mogły liczyć m.in. osoby posiadające przynajmniej jedno dziecko, osoby niepełnosprawne, seniorzy lub osoby, które utraciły lokum w wyniku działania żywiołów.

Wysokość dofinansowania w programie Mieszkanie na Start

Środki, jakie mają zostać przeznaczone na program w pierwszym roku obowiązywania programu wyniosą 200 mln zł. Będą one jednak systematycznie wzrastać, by ostatecznie, w 2026 roku osiągnąć 1,2 mld zł.
Wysokość samych dopłat będzie uzależniona od lokalizacji oraz ilości osób w gospodarstwie domowym oraz wielkości mieszkania i będzie się wahała między 4,71 zł a 8,63 zł za metr kwadratowy. Ustalono również maksymalne kwoty dofinansowania dla jednego mieszkania, które będą wynosić:

 • od 94 zł do 173 zł – dla jednej osoby,
 • od 165 zł do 302 zł – dla dwóch osób,
 • od 235 zł do 431 zł – dla trzech osób,
 • od 306 zł do 561 zł – dla czterech osób,
 • od 377 zł do 690 zł – dla pięciu i więcej osób.

Terminy w projekcie Mieszkanie na Start

Na możliwość złożenia wniosku będzie trzeba czekać do 2019, gdyż dopiero wtedy, zgodnie z ustawą kluczowe założenia wejdą w życie. Gminy oraz potencjalni wykonawcy mogą jednak już rozpocząć pierwsze przygotowania związane z realizacją projektu Mieszkanie na Start.

Nowa propozycja wsparcia rządu ma wspomóc osoby, które do tej pory były pomijane w programach rządowych. Ma również aktywizować rynek budownictwa pod wynajem, który w Polsce nie jest popularnym rozwiązaniem. Na pierwszą ocenę skuteczności programu będziemy musieli jednak jeszcze poczekać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *